📦 Livrare gratuita pentru toate comenzile peste 500 lei!

Vouchers and Gift-cards Policy

Campania “Card Cadou ATRU Studio 2020” sau "Voucher servicii infrumusetare ATRU Studio 2020"

- Regulament de organizare -

 

Descriere campanie:

S.C. Bogdan Rusu Services & Trading S.R.L. ofera clientilor posibilitatea de a achizitiona un card cadou (“Card Cadou”) cu o valoare intre 100 si 1200 RON, sau un voucher ("Voucher") pentru anumite pachete de servicii de infrumusetare, ce urmeaza a fi efectuate la punctul de lucru, Bd. Pipera 34B, Voluntari, de pe site-ul www.atrustore.com . Aceste produse digital pot fi utilizate pentru achitarea de servicii in salonul de infrumusetare ATRU Studio, operat de catre societeatea noastra. 

 

Art. 1 – Organizatorul este:  

1.1. S.C. Bogdan Rusu Services & Trading S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 242, Bl. A, Sc. A, AP.1, Sect. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/2839/2016, avand numar unic de inregistrare 35715113, avand cont IBAN RO48INGB0000999908317797, deschis la banca ING, reprezentata legal prin Dl. Bogdan RUSU, in calitate de Co-administrator, (denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”).

 

Art 2. – Dreptul de participare

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania.

 

Art.3 – Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

Campania se desfasoara in magazinul online www.atrustore.com

Valabilitatea Cardului Cadou este de 12 luni de la data achizitiei.

 

Art. 4 – Modalitate de participare si desfasurare a campaniei

Card Cadou: Orice persoanacare doreste sa ofere un cadou prin achizitionarea unui Card Cadou de valoarea dorita completand datele beneficiarului.

Voucher: Orice persoana care doreste sa achizitioneze, in avans, servicii sau pachete de servcii de infrumusetare si/sau ingrijire corporala, activitati autorizate la punctul de lucru din Bd. Pipera 34b, Voluntari, pentru uz propriu sau pentru a oferi un cadou, sau pentru a beneficia de discount la pretul de lista al serviciilor.

Aceste produse sunt disponibile doar in format digital, si se livreaza prin e-mail catre beneficiar si/sau catre cumparator, dupa ce ele au fost achizitionate prin plata online, cu cardul bancar, in magazinul nostru www.atrustore.com

 

Procesul de achizitie:

Cardul Cadou sau Voucherul pentru servicii de infrumuetare descrise mai sus, se poate selecta si comanda, simplu si rapid, pe www.atrustore.com si poate fi achitat online prin card bancar, fara a se percepe nicio taxa sau comision de emitere.

 Conditii de utilizare Card Cadou:

- Valoarea Cardului Cadou individual este cuprinsa intre 100 si 1200 Lei;

- Valoarea Voucher-ului individual este cuprinsa intre 10 Lei si 1000 Lei;

- Cardul Cadou sau Voucher-ul comandat va fi livrat electronic in cel mai scurt timp, imediat dupa ce este procesata plata;

- Cardul Cadou sau Voucher-ul poate fi achizitionat online pe www.atrustore.com ;

- Cardul Cadou sau Voucher-ul poate fi utilizat imediat dupa emitere si procesarea cu succes a platii, intrucat evidenta achizitionarii se face electronic si in timp real;

- Cardul Cadou sau Voucher-ul poate fi utilizat o singura data pentru o singura comanda, dar pot fi achizitionate mai multe Carduri Cadou sau Vouchere simultan. Acestea vor fi trimise via e-mail aceluiasi beneficiar. Cardurile Cadou si Voucherele multiple pot fi folosite cumulativ pentru orice comanda, insa la folosirea lor nu se cumuleaza si alte reduceri, care fac obiectul altor campanii;

- Cardul Cadou sau Voucher-ul nu ofera posibilitatea restituirii eventualelor sume ramase ne-utilizate dupa folosire;

- Cumparatorul Cardului Cadou sau al Voucher-ului isi da acordul ca nu va solicita returnarea sumelor platite pentru achizitionarea acestora, renuntand voit si complet la a emite orice pretentie in acest sens.

- Termenul de valabilitate al Cardului Cadou si/sau al Voucher-ului este de 12 luni de la achizitionarea acestuia si poate fi folosit la achitarea serviciilor de infrumusetare si/sau ingrijire corporala, de pe site-ul www.atrustore.com, in limita valorii acestuia.

- Nu exista nicio taxa de emitere. Beneficiarul/Cumparatorul primeste dreptul de a efectua servicii in salonul nostru de infrumuestare, in valoarea mentionata cumparatorului la achizitie, chiar daca achizitia s-a facuyt la un pret mai mic, redus. In cazul Voucher-elor, Beneficiarul/Cumparaorul primeste dreptul de a efectua serviciile descrie pentru fiecare tip de voucher in parte, asa cum sunt ele prezentate, selecate si comandate la cumparare.

- Valoarea serviciilor achizitionate trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea Cardului Cadou.

- In cazul in care serviciul/serviciile care se doreste/sc a fi efectuat/e de catre beneficiar/cumparator, in schimbul Cadului Cadou pe care doreste sa il foloseasca, depaseste valoarea acestuia din urma, diferenta ramasa de achitat poate fi platita prin orice modalitate de plata pusa la dispozitie in locatia noastra fizica - CASH sau CARD (POS).

- Cardul Cadou sau Vouchetr-ul nu sunt transmisibile, ele ne putand fi utilizate si de o alta persoana decat cea in numele careia a fost achizitionat initial (Beneficiarul/Cumparatorul)

- Cardul Cadou poate fi utilizat doar pin salonul de infrumusetare, locat la adresa punctului de lucru.

- Se pot utiliza maximum 5 carduri cadou, de catre acceasi persoana, intr-o zi. 

Politica de rambursare

Cumparatorul este de acord sa renunte la dreptul sau de a-i fi restituita orice suma platita la achizitionarea de Card Cadou sau Vouchere, din magazinul nostru online www.atrustudio.com, acestuia punandu-i-se la dispozitie spre consultare si luare la cunostiinta regulamentul campaniei (prezenta).

Art 5. -  Protectia datelor cu caracter personal

5.1. Prin participarea la aceasta campanie, persoanele participante declara ca inteleg si sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate in prezentul  Regulament, işi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile şi beneficiile ce ii revin acestuia, in baza prezentului Regulament, fara alte despagubiri sau plaţi.

5.2. Organizatorul, in vederea desfaşurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participanţilor la aceasta campanie in conformitate cu Legea nr.677/2001, in calitate de operator inscris in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal.

5.3. Organizatorul, garantează pastrarea confidenţialitatii asupra datelor personale ale tuturor participanţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile in vigoare. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr.677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau  justiţiei (art. 18).

5.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o prima solicitare dintr-un an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulara, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001.

5.5. Participantii au de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

5.6. În vederea exercitării acestor drepturi, participantii la Campanie vor transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către: S.C. Bogdan Rusu Services & Trading S.R.L.,cu sediul social cu sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 242, Bl. A, Sc. A, AP.1, Sect. 1, sau prin e-mail la contact@atrustudio.com, însoţită de o copie a actului de identitate.


Art 6. - Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

6.1. Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului, respectiv 31.12.2020Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie.

 

Art 7. – Litigii

7.1. Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizator  si participantii la Campanie, pe durata desfasurarii Campaniei si avand legatura cu Campania, se vor rezolva pe cale amiabila.

7.2. In situatia in care partile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre solutionare instantelor judecatoresti competente, pe raza judetului Ilfov.

7.3 Limba de comunicare a oricarui tip de neintelegere este limba Romana.

 

Art 8. – Dispozitii finale

8.1. Prin participarea la aceasta campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei, fara o notificare prealabila.

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

8.5. Organizatorul nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet, de furnizarea gresita a adresei de e-mail, de neacceptarea conditiilor de comunicare comerciala.

8.6. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de pe raza judetului Ilfov.

8.7. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

8.8. In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs la aceasta Campanie.

8.9. Facturile vor fi emise in format online si vor fi trimise pe adresa de e-mail furnizata la comandarea produselor. 

8.10. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati 0785.543210

 

Art 9. - Temei legal 

9.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

9.2. Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

9.3. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

9.4. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

 

Organizator

SC Bogdan Rusu Services & Trading SRL

CUI: 35715113

Bogdan RUSU - Co-Administrator